Sun-conure-news-site-web

ข้อควรรู้ในตัวนกแก้ว Sun conure

นกแก้ว Sun conure ถือกำเนิดมาจากไหน ?

นกแก้ว Sun conure มีลักษณะเป็นนกปากขอขนาดกลาง มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 100-120 กรัม มีบ้านเกิดอยู่ที่อเมริกากลางและอเมริกาไต้ โดยคำ Sun conure เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น และปรากฏสีขึ้นมามากมายหลากหลายสี ทั้งสี ส้ม, เหลือง และเขียว

นิสัยของนกแก้ว Sun conure เป็นอย่างไร ?

Sun conure เป็นนกน่ารัก มีนิสัยขี้เล่น ซุกซน ตื่นตัวตลอดเวลา สามารถนำมาฝึกให้เชื่องได้ เข้าใจภาษามนุษย์ได้ดี หากแต่เสียงร้องค่อนข้างดังและชอบร้องอย่างต่อเนื่อง

การสืบพันธ์ของ Sun conure

อายุ 2 ปี จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ออกไข่ครั้งละ 2-5 ฟอง ปีละ 3-4 ครอก ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 23-25 วัน สำหรับพ่อ – แม่พันธุ์ ต้องเลือกนกสมบูรณ์ แข็งแรง การแยกเพศของนกค่อนข้างยาก สามารถทำได้ด้วยการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจ DNA ที่ให้ผลค่อนข้างแม่นยำ เกิดการผิดพลาดน้อยกว่าการดูจากภายนอกและการจับตะเกียบ ที่มีโอกาสผิดพลาดสูง

อาหารชนิดใดที่เหมาะกับ Sun conure

สามารถแบ่งอาหาร สำหรับนกเลี้ยงได้เป็น 2 ระดับ คือ…

news-Sun-conure-site-web

อาหารลูกนก

ควรเป็นอาหารสำหรับลูกนกโดยเฉพาะ ถ้าใช้เตาไมโครเวฟในการปรุงอาหาร ต้องคนอาหารให้เข้ากัน อีกทั้งยังต้องใช้ Thermometer ในการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 35-40.5 องศาเซลเซียส

อาหารโตเต็มวัย

นกโตเต็มวัยควรได้รับอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ ผัก, ผลไม้ และเมล็ดพืช ในอัตราส่วนเหมาะเท่ากันเป็นประจำทุกวัน โดยถั่วควรเป็นถั่วต้มสุก ผสมไปกับการให้วิตามิน รวมทั้งแร่ธาตุสำหรับนก ไม่ควรให้นกกินเฉพาะเมล็ดพืชอย่างเดียว
เมล็ดธัญพืชที่เหมาะสม เช่น เมล็ดทานตะวัน, ข้าวโอ๊ด, ข้าวไรน์, เมล็ดปอ เป็นต้น ตามด้วยผลไม้มากมาย หลากหลายชนิดผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ล่ะวัน เช่น ข้าวโพด, ฝรั่ง, แอปเปิ้ล, กล้วยน้ำหว้า เป็นต้น โดย กระดองปลาหมึก, เปลือกหอยป่น ก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ นก Sun conure ชอบขบเคี้ยวสิ่งต่างๆอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีของเล่นให้นกได้เคี้ยวเล่นตลอดเวลา

ขนาดของกรงที่เหมาะสม

ควรมีความยาว 120-150 เซนติเมตร / ความกว้าง 70-100 เซนติเมตร ต้องมีความแข็งแรง ขนาดของลวดต้องมีขนาดใหญ่ ความถี่ของลวดต้องเหมาะสม กรงที่ใช้เลี้ยงต้องติดตั้งคอน ซึ่งทำจากไม้หรือวัสดุอื่นๆจำนวน 2 ชิ้น ควรติดตั้งไว้ในระดับสูงบริเวณปากทางเข้ากล่องไข่ 1 อัน ติดตั้งไว้ระดับต่ำ 1 อัน เพื่อให้นกกระโดดออกกำลังกายไปมาได้อย่างสะดวก

กายกรรมของนกที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน

โดยท่าทางของ Sun conure ที่พบเจอได้ทุกวัน คือ ยืดแข้งยืดขา ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา จัดเป็นกิจกรรมประจำวัน

About the author: admin