Sulphur-Crested Cockatoo

ลักษณะเด่นของนก Sulphur-Crested Cockatoo

นกแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะเด่น มีความสวยงาม หรือมีลักษณะทีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านของนกแต่ละประเภทว่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่ออกมาเป็นอย่างไร เมื่อพูดถึงนก Sulphur-Crested Cockatoo หลายคนน่าจะคงรู้สึกงงๆ ไม่คุ้นชิน หรือน่าจะไม่เคยได้ยินชื่อนกชนิดนี้เลยด้วยซ้ำ บางคนก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นชื่อสายพันธุ์หรือเปล่า เราลองมาทำความรู้จักกับเจ้านกพันธุ์ที่ว่านี้กัน มาดูว่าจริงๆ แล้วมันคือนกอะไรกันแน่ มีลักษณะเด่นตรงจุดไหน รับรองว่าเข้าใจกระจ่างแจ้ง

Sulphur-Crested Cockatoo-

นก Sulphur-Crested Cockatoo มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า นกกระตั้งใหญ่หงอนเหลือง บางคนก็เรียกว่า นกกระตั้งซัลเฟอร์เครสต์ จัดว่าเป็นนกปากขอขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง พื้นเพของนกชนิดนี้ก็ถูกจัดให้อยู่ในวงศ์ของนกกระตั้วนั่นเอง ลักษณะเด่นของนกชนิดนี้ก็คือ จะมีความยาวของลำตัวถึง 50 ซม. การจำแนกเพศของมันก็คือ หากเป็นนกตัวผู้ก็จะมีสีน้ำตาลแดงเข้มบริเวณรอบดวงตา ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเด่นชัดมากกว่าตัวเมีย ลำตัวของมันจะเป็นสีขาวหมดทั้งตัว บริเวณหัวจะมีหงอนขนาดใหญ่สีเหลืองที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของนก Sulphur-Crested Cockatoo ถิ่นกำเนิดของนกชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแถบเกาะนิวกินี, เกาะคิง, ทัสมาเนีย, เกาะมอลลูกา รวมไปถึงทางตอนเหนือและทางตะวันออกของออสเตรเลียด้วย สามารถแบ่งชนิดของนก Sulphur-Crested Cockatoo ออกย่อยๆ ได้เป็น 4 ชนิด คือ Triton จะพบเฉพาะบริเวณเกาะนิวกินี และบริเวณรอบๆ เกาะเท่านั้น, Elenora จะพบบริเวณหมู่เกาะอารู เป็นเกาะที่อยู่บริเวณออสเตรเลีย กับ เกาะนิวกินี, Fitzroyi จะพบได้ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย หรือแถบทางตะวันตกของออสเตรเลีย เรื่อยไปจนถึงอ่าวคาร์เพนเทเรีย และ Galerita จะพบได้ในบริเวณแหลมยอร์กไปจนถึงเกาะทัสมาเนีย

นิสัยของนก Sulphur-Crested Cockatoo มักจะชอบออกหากินได้ตามพื้นดิน มักจะหากินกันเป็นฝูงๆ อาศัยกันอยู่ตามพวกทุ่งหญ้า, ป่าที่มีลักษณะโปร่ง รวมไปถึงพื้นที่ทางเกษตรกรรมทั้งหลาย อาหารที่นกประเภทนี้ชื่นชอบได้แก่ เมล็ดพืชต่างๆ, ตาอ่อนของพืช, ผัก, ผลไม้, ใบไม้อ่อน รวมไปถึงสามารถขุดรากไม้หรือพืชใต้ดินเพื่อหากินด้วย การอยู่อาศัยมักจะชอบทำรังตามต้นไม้ใหญ่โดยการเจาะให้มันเป็นรู มีนิสัยชอบเสียงดัง ขี้เล่น ฤดูผสมพันธ์ของนกชนิดนี้จะอยู่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน การวางไข่จะทำการวางเอาไว้ในบริเวณโพรงไม้ครั้งละ 3-5 ฟอง ใช้ระยะเวลาในการฟักไข่ประมาณ 1 เดือน ถือว่าเป็นนกที่มีความสวยงามมากอีกประเภทหนึ่ง

About the author: admin