Yellow-tailed black cockatoo

ลักษณะเด่นของนก Yellow-tailed black cockatoo

นกกระตั้วจัดได้ว่าเป็นนกสายพันธุ์หนึ่งที่ค่อนข้างมีความสวยงาม มีหลากหลายพันธุ์ให้ได้ชมความงดงาม ซึ่งแต่ละพันธุ์ก็จะมีจุดเด่น มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป จนเป็นที่มาของชื่อเรียกในสายพันธุ์นั้นๆ จัดว่าเป็นนกที่หลายๆ คนอยากจะมีโอกาสได้เห็นกับตาสักครั้งถึงความสวยงาม ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนนกชนิดอื่นๆ และก็ยังมีนกกระตั้วอีกสายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย นกดังกล่าวมีชื่อว่า Yellow-tailed black cockatoo

Yellow-tailed black cockatoo-

นก Yellow-tailed black cockatoo หรือ นกกระตั้วดำหางเหลือง เป็นนกกระตั้วขนาดใหญ่ที่มีพื้นเพมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย มีขนาดตัวที่สามารถวัดได้ประมาณ 55-65 ซม. ลักษณะเด่นของนกสายพันธุ์นี้ก็คือ จะมีหงอนสั้นๆ สีดำอยู่บริเวณหัวของมันมีลักษณะคล้ายกับขนนกสีออกน้ำตาลหรือสีดำ ขึ้นเป็นหย่อมๆ บริเวณแก้มก็จะมีขนสีเหลืองขึ้นเป็นพุ่ม เช่นเดียวกับหางที่จะมีสีเหลืองด้วยเช่นเดียวกัน ขนบริเวณลำตัวก็จะเป็นสีดำแต่แซมไว้ด้วยสีเหลืองทั่วร่างกาย การแยกระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย ถ้าหากว่าเป็นตัวผู้จะงอยปากจะมีสีดำ และสีออกแดงเรื่อๆ ชมพูเป็นวง ส่วนตัวเมียจะงอยปากจะออกสีเทาๆ นก Yellow-tailed black cockatoo จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า แต่ความประหลาดของพวกมันก็คือสามารถที่จะบินได้ในระยะทางไกลๆ หากต้องการจะพบนกสายพันธุ์นี้สามารถพบได้บริเวณตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ รวมไปถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้บริเวณคาบสมุทรแอร์ก็มีนกสายพันธุ์นี้อาศัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ความโดดเด่นของนักกระตั้วสายพันธุ์นี้อีกอย่างก็คือ สีเหลืองที่เป็นชื่อของตัวมันนั้นจะมีความชัดเจนมากกว่าสีของนกกระตั้วพันธุ์อื่นๆ อาหารที่โปรดปราน คือ เมล็ดพืช มักทำรังอาศัยเป็นโพรงในต้นไม้ที่ค่อนข้างสูงพอตัว เช่น ต้นยูคาลิปตัส แม้ว่าพวกมันมักจะชอบอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ แต่ด้วยความที่จำนวนป่าไม้ในประเทศออสเตรเลียลดลงอย่างน่าใจหายก็ทำให้จำนวนประชากรของนกสายพันธุ์นี้ลดจำนวนลงไปอย่างน่าตระหนกตกใจเช่นเดียวกัน

จากสิ่งที่เห็นตรงนี้สามรถระบุได้อย่างหนึ่งว่า สัตว์ทั้งหลายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยธรรมชาติเป็นที่อยู่ที่กินของพวกมัน หากเมื่อไหร่ก็ตามที่ธรรมชาติโดนมนุษย์อย่างเราถูกทำลายลงพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องค่อยๆ ลดจำนวนลงด้วยนั่นเอง เปรียบได้กับหากใครมาพังบ้านของเราเราก็ไร้ที่อยู่ที่กินเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็อย่าลืมที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ด้วย

About the author: admin