ข้อควรรู้ในตัวนกแก้ว Sun conure

นกแก้ว Sun conure ถือกำเนิดมาจากไหน ? นกแก้ว Sun conure มีลักษณะเป็นนกปากขอขนาดกลาง มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 100-120 กรัม มีบ้านเกิดอยู่ที่อเมริกากลางและอเมริกาไต้ โดยคำ Sun conure เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น และปรากฏสีขึ้นมามากมายหลากหลายสี ทั้งสี ส้ม, เหลือง และเขียว นิสัยของนกแก้ว Sun conure เป็นอย่างไร ? Sun conure เป็นนกน่ารัก มีนิสัยขี้เล่น ซุกซน ตื่นตัวตลอดเวลา สามารถนำมาฝึกให้เชื่องได้ เข้าใจภาษามนุษย์ได้ดี หากแต่เสียงร้องค่อนข้างดังและชอบร้องอย่างต่อเนื่อง การสืบพันธ์ของ Sun conure อายุ 2 ปี จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ออกไข่ครั้งละ 2-5 ฟอง ปีละ 3-4 ครอก ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 23-25 วัน […]