นกแก้ว Green-cheeked conures

นกแก้ว Conures แก้มเขียว เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของ ‘นกแก้ว’ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบ Latin America จาก Mexico ลงมาถึงหมู่เกาะ Caribbean และ Chile ใต้ นกแก้ว Conures พันธุ์ใหญ่สุด คือ Patagonia มีความยาวประมาณ 17.5 นิ้ว นก Conures เป็นนกรักสันติ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ สำหรับนกแก้ว Green-cheeked conures เป็นนกแก้วเสียงไม่ดังเหมือนนกแก้วสายพันธุ์อื่นๆ เหมาะมากกับผู้ต้องการนำไปเลี้ยงโดยไม่รบกวนเพื่อนบ้าน และนกแก้วในตระกูล Green-cheeked ยังนำมาเลี้ยงให้เชื่อง ฝึกเพื่อปล่อยบินให้อิสระแล้วบินกลับมาหาเจ้าของเหมือนนกแก้วสายพันธุ์อื่นๆ ได้อีกด้วย ในปัจจุบันนี้นกแก้ว Green-cheeked conures เป็นนกที่สามารถเพาะพันธ์ได้ในประเทศไทย มีนิสัยรักเจ้าของ เมื่อเจริญเติบโตเต็มวัย จะมีขนาดประมาณ 24 เซนติเมตร นก Green-cheeked conures มีความฉลาดเฉลียว สอนพูดได้และเชื่องมาก ถึงแม้จะเป็นนกแก้วค่อนข้างมีขนาดใหญ่ แต่ก็สามารถเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้ ผู้อาศัยอยู่ในคอนโดจึงหมดห่วง กรงที่ใช้เลี้ยงต้องมีขนาดความกว้าง […]